Foredrag om shamanisme.

Raven - Arizona © shamanisme.dk