Shamanisme er en urgammel spirituel tradition og magisk håndværk, brugt verden over til helbredelse, problemløsning og til at opretholde balancen mellem mennesker og natur. De fleste forbinder shamanisme med de Nordamerikanske indianere eller andre eksotiske folk, men shamanismens grundlæggende træk findes over hele verden – også her i Danmark – og vi mennesker har alle evnen til at praktisere shamanisme.

Oprindelig stammer ordet shaman fra Evenki folket i Sibirien, og det betyder “den som ved” eller simpelthen bare “healer”. Ved at bruge rytmisk tromning, sang og ritual oplever shamanen et skift i sin bevidsthed (det er det, nogle folk kalder trance), som gør, at hun kan rejse til åndernes verden. Der, i den anden virkelighed, mødes hun med sine åndehjælpere og får hjælp og rådgivning, der bringes med tilbage til den fysiske verden.

Shamanens betragter alt som besjælet med liv. Alt som har liv har også ånd og kraft, og derfor er ånd og kraft bindeleddet mellem alle livsformer, mellem mennesker, træer, dyr, sten, vinde og vande, jord og himmel. Shamanens arbejde består i at kommunikere med andre livsformer og nogen gange i at mægle mellem mennesker og andre væsner. Dette sker altid i tæt samarbejde med shamanens åndehjælpere – skytsånder, kraftdyr i dyreskikkelse eller lærer-ånder. Uden ånder – ingen shaman.

I de fleste kulturer er shamanens uddannelse lang og intens og det kan være en livslang indvielses- og læreproces. Shamanens arbejdsområder spænder vidt: At være seer, helbreder, problemløser, at tage vare på balancen mellem menneske og natur, og at tage vare på balancen mellem de levende og de døde. Både i traditionelle shamanistiske samfund og i moderne sammenhæng er shamanens hovedopgave det helbredende eller healende arbejde.

Arkæologiske fund viser, at mennesker har praktiseret shamanisme i mere end 100.000 år. Shamanisme er således en urgammel praksis, som giver os mennesker mulighed for en direkte kontakt med åndeverdenen. Der er forbløffende mange synkroniciteter mellem de mange former for shamanisme. Det er et ældgammelt, gennem utallige generationer forfinet håndværk, som rummer en række grundlæggende teknikker, der sætter helt almindelige mennesker i stand til at lave det arbejde, som shamaner har udført for deres stammer og lokalsamfund gennem tusinder af år. En shaman er altså et menneske, kvinde eller mand, som med en særlig teknik – og altid i ekstatisk tilstand – i samarbejde med hjælpeånder og under ånderejse (også kaldet sjæleflugt), kan opnå direkte kontakt med det overnaturlige. Det er en individuel praksis, som bygger på det personlige møde mellem den enkelte praktiserende og ånderne. 

På kurserne vil vi både arbejde sammen som gruppe, i par og individuelt. Vi slutter hver øvelse af med at dele vores oplevelser i kredsen, så vi kan lære af hinandens erfaringer. Vi arbejder grundlæggende med tromme, rasle og sang, og med den respekt og disciplin, som gør at vi får de bedste og mest brugbare resultater ud af arbejdet. Vi afprøver forskellige teknikker, så det bliver muligt at snuse til lidt af hvert og gøre sig nogle personlige erfaringer, om hvad der nu virker bedst for den enkelte.